תאים וארונות

מגוון רחב של תאים יבשים, דסיקטורים, תאי כפפות, תאים לבדיקת תנאי סביבה וארונות בטיחות, מתאימים לתעשיה, למעבדות ולסביבת מחקר