• ציוד מעבדות
  • ציוד אנטי סטטי למעבדות
  • חדרים נקיים
  • ריהוט וציוד לחדרים נקיים

ריהוט וציוד אנטי סטטי
למעבדות ולחדרים נקיים

מכשור לתעשייה